علاقه – سود استفاده اینترنت الکترونیکی

علاقه – سود: استفاده اینترنت الکترونیکی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اقتصاد مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۰ درصد بزرگ‌تر شده است است

.مقایسه شاخص قیمت مسکن و ارزش کل معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد گردش مالی این بخش ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد

اقتصاد مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۰ درصد بزرگ‌تر شده است است

اقتصاد مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۰ درصد بزرگ تر شده است است

عبارات مهم : ایران

.مقایسه شاخص قیمت مسکن و ارزش کل معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در هفت ماهه امسال نشان می دهد گردش مالی این بخش ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد کردن یافته هست.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۴.۵۸ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که ۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ زیاد کردن یافته هست. از سوی دیگر ارزش کل معاملات ۴۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸ درصد زیاد کردن یافته هست. این اعداد حاکی از آن است که صرف نظر از رشد قیمت مسکن که براساس این آمار هنوز ۱.۵ درصد پایین تر از قیمت تورم قرار دارد، گردش مالی ایجاد شده است در بخش مسکن ۱۰.۱ درصد نسبت به سال قبل زیاد کردن یافته است.

اقتصاد مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۰ درصد بزرگ‌تر شده است است

افزایش ۶.۷ درصدی قیمت مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران در هفت ماهه ابتدای امسال

هم چنین در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۱۰۰ هزار و ۹۷۶ واحد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۷ درصد زیاد کردن نشان می دهد.

.مقایسه شاخص قیمت مسکن و ارزش کل معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد گردش مالی این بخش ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد

در هفت ماهه نخست امسال تعداد اجاره نامه های ثبت شده است نیز به ۸۱ هزار و ۳۴۶ واحد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ درصد کم کردن داشته هست. در طی این مدت میانگین اجاره بها ۲۷ هزار و ۶۴۲ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد رشد داشته است.

رشد ۳۶ درصدی معاملات پایتخت

گزارش تحولات بازار در مهرماه نیز نشان می دهد تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در نخستین ماه فصل پاییز ۱۴ هزار و ۱۹۵ مورد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد کم کردن و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۱ درصد زیاد کردن داشته است.

اقتصاد مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۰ درصد بزرگ‌تر شده است است

در این ماه منطقه ۵ با ۲۲۴۳ فقره بیشترین تعداد معاملات و منطقه ۱۹ با ۱۱۷ فقره کمترین تعداد معاملات از این نوع را به خود تخصیص داده شده است داده اند. بیشترین قیمت رشد تعداد معاملات در مهرماه نسبت به مهرماه سال قبل مربوط به منطقه یک با رشد ۶۳.۱ درصد و کمترین نرشخ رشد تعداد معاملات مربوط به منطقه ۱۷ با کم کردن ۶.۳ درصد بوده است.

افزایش ۷.۳ درصدی قیمت مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران در مهرماه

.مقایسه شاخص قیمت مسکن و ارزش کل معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد گردش مالی این بخش ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی آپارتمانی در مهرماه امسال نیز ۴.۷۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۵ و نسبت به مهرماه سال قبل ۷.۳ درصد رشد داشته است.

در این ماه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران منطقه یک با ۱۰.۲ میلیون تومان بیشترین و منطقه ۱۸ با ۲.۳ میلیون تومان کمترین میانگین قیمت را داشته هست. بیشترین رشد میانگین مسکن در مهرماه امسال نیز نسبت به مهرماه سال قبل مربوط به منطقه ۲۲ به میزان ۱۴.۵درصد و کمترین آن مربوط به منطقه یک با زیاد کردن ۱.۵ درصد بوده است.

اقتصاد مسکن پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۰ درصد بزرگ‌تر شده است است

واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر پیشتاز معاملات

بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات واحدهای آپارتمانی مسکونی در مهرماه ۱۳۹۶ نشان می دهد واحدهای منطقه ۵ با ۱۷.۳ درصد سهم خرید و فروش بازار، واحدهای دارای عمر کمتر از ۵ سال ساخت با ۴۵.۹ درصد، واحدهای با قیمت متر مربعی ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با ۱۱.۳ درصد، واحدهای با مساحت ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با ۱۵.۶ درصد و واحدهای با قیمت ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان (در بین واحدهی کمتر از ۹۷۰ میلیون تومان) با ۷.۳ درصد بالاترین سهم را در تعاد کل معاملات به خود تخصیص داده شده است داده اند.

تعداد اجاره نامه های ثبت شده است در مهرماه ۱۳۹۶ نیز به ۱۰ هزار و ۴۸۸ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱۴.۲ درصد و نسبت به مهرماه سال قبل ۸.۸ درصد کم کردن داشته هست. در این ماه میانگین اجاره بهای یک متر مربع زیربنای مسکونی آپارتمانی ۲۹ هزار و ۱۸۸ تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد کم کردن و نسبت به مهرماه سال قبل ۲۲.۴ درصد رشد داشته است.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs